Javna nabava

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 120/16), a vezano uz odredbe članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 120/16) i sprječavanje sukoba interesa, Lučka uprava Dubrovnik ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju): 
ACI d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka, OIB: 17195049659
TRAPIT d.o.o., Mišići 22, 20207 Mišići, OIB: 05937273967
PLAN&DU d.o.o., Ul. dr. Ante Starčevića 20, Dubrovnik, OIB: 64345068024
NUOVA LIČILAC GORICA d.o.o., Put od republike 12, Dubrovnik, OIB: 30431178883DOKUMENTI

PLAN NABAVE - Od 01. siječnja 2018. godine Plan nabave se sukladnoPravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizitržišta u javnoj nabavi („Narodne novine", broj 101/17, 144/20) objavljuje nastranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. 

Plan nabave  Lučke uprave Dubrovnik 


 


2021

Pružanje usluge sigurnosne zaštite luke Dubrovnik (Gruž) na području nadležnosti Lučke uprave Dubrovnik za razdoblje 24 mjeseca
Obalni Zid 2019.
Sanacija ogradnog zida sukladno ISPS standarduNABAVA USLUGE STACIONIRANJA TEGLJAČA U LUCI DUBROVNIK (GRUŽ) RADI USLUGA TEGLJENJA ZA RAZDOBLJE OD 24 MJESECA
20.03.2019.