Javna nabava

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 120/16), a vezano uz odredbe članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 120/16) i sprječavanje sukoba interesa, Lučka uprava Dubrovnik ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju): 
ACI d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka, OIB: 17195049659
TRAPIT d.o.o., Mišići 22, 20207 Mišići, OIB: 05937273967
PLAN&DU d.o.o., Ul. dr. Ante Starčevića 20, Dubrovnik, OIB: 64345068024
NUOVA LIČILAC GORICA d.o.o., Put od republike 12, Dubrovnik, OIB: 30431178883
COREDUS d.o.o., Ul. Petra Svačića 41, Dubrovnik, OIB: 70947000067
„VENATOR" Obrt za servis brodskih motora i opreme, Čepikuće 10, Čepikuće,  OIB: 53013382232
Izjava temeljem čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/2016)DOKUMENTI

PLAN NABAVE - Od 01. siječnja 2018. godine Plan nabave se sukladnoPravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizitržišta u javnoj nabavi („Narodne novine", broj 101/17, 144/20) objavljuje nastranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. 

Plan nabave  Lučke uprave Dubrovnik 


 Obalni Zid 2019.Usluge sigurnosne zaštiteSanacija ogradnog zida sukladno ISPS standarduNABAVA USLUGE STACIONIRANJA TEGLJAČA U LUCI DUBROVNIK (GRUŽ) RADI USLUGA TEGLJENJA ZA RAZDOBLJE OD 24 MJESECA
20.03.2019.