Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

 

Javna nabava

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 120/16, 114/22), a vezano uz odredbe članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 120/16) i sprječavanje sukoba interesa, Lučka uprava Dubrovnik ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju): 
ACI d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka, OIB: 17195049659
TRAPIT d.o.o., Mišići 22, 20207 Mišići, OIB: 05937273967
PLAN&DU d.o.o., Ul. dr. Ante Starčevića 20, Dubrovnik, OIB: 64345068024
NUOVA LIČILAC GORICA d.o.o., Put od republike 12, Dubrovnik, OIB: 30431178883DOKUMENTI

PLAN NABAVE - Od 01. siječnja 2018. godine Plan nabave se sukladno  Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizitržišta u javnoj nabavi („Narodne novine", broj 101/17, 144/20) objavljuje nastranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. 

Plan nabave  Lučke uprave Dubrovnik  


Javna nabava - objave

2024

Pružanje usluge sigurnosne zaštite luke Dubrovnik (Gruž), na području nadležnosti Lučke uprave Dubrovnik za razdoblje 12 mjeseci

Evidencijski broj nabave: NMV-01/2024

Datum slanja objave
Datum: 07.06.2024.
Rok za dostavu ponuda
Datum: 01.07.2024. Vrijeme: 10:00
Elektronička dostava je obavezna.2023


Pružanje usluge sigurnosne zaštite luke Dubrovnik (Gruž), na području nadležnosti Lučke uprave Dubrovnik za razdoblje 12 mjeseci

Evidencijski broj nabave: NMV-05/2023 Datum objave 21.6.2023.PREDMET NABAVE: Izrada i montaža kućica za graničnu kontrolu u Homeport terminalu

( Evidencijski broj nabave: NMV-01/2023 / Datum objave 26.5.2023. )PREDMET NABAVE: Izrada i montaža kućica za graničnu kontrolu u Homeport terminalu

Evidencijski broj nabave: NMV-01/2023 Datum objave 20.4.2023.PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE - Izrada i montaža kućica za graničnu kontrolu u Homeport terminalu

Evidencijski broj nabave: NMV-01/2023 / Datum objave prethodnog savjetovanja: 14.03.2023.PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE - Radovi zamjene poklopnica na vezovima 7-9

Evidencijski broj nabave: NMV-04/2023/ Datum objave prethodnog savjetovanja: 14.3.2023.Predmet nabave: RADOVI ZAMJENE OŠTEĆENIH POKLOPNICA NA VEZOVIMA 4-9

Evidencijski broj nabave: NMV-08/2022. Datum objave 10.01.2023.2022


PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

Radovi zamjene oštećenih poklopnica na vezovima 4-9
Datum objave: 29.12.2022.Usluge stacioniranja tegljača u luci Dubrovnik (Gruž) radi usluge tegljenja za razdoblje 24 mjeseca, Evidencijski broj nabave: NVV-2/2022

Usluge stacioniranja tegljača u luci Dubrovnik (Gruž) radi usluge tegljenja za razdoblje 24 mjesecaEvidencijski broj nabave: NVV-2/2022PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

Nabava usluge stacioniranja tegljača u luci Dubrovnik (Gruž) radi usluga tegljenja za razdoblje 24 mjesecaZAMJENA RASVIJETNIH TIJELA VANJSKE RASVIJETE NOVE OPERATIVNE OBALE LED TEHNOLOGIJOM, ev.br: NMV-06/2021

05.09.2022.PONOVNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ROBE: Rekonstrukcija javne rasvjete lučkog područja LED tehnologijom

(EU projekt SUSPORT)
Predmet nabave: Usluge stacioniranja tegljača u luci Dubrovnik (Gruž) radi usluga tegljenja za razdoblje 5 mjeseci

Evidencijski broj nabave: NMV-7/2022
Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcijei dogradnje nove operativne obale na Batahovini

Evidencijski broj nabave: NMV-1/20222021

Nabava rendgen uređaja i metal detektora vrata za potrebe „homeport" operacija u objektu Našička,

Evidencijski broj nabave: NMV-01/2021Pružanje usluge sigurnosne zaštite luke Dubrovnik (Gruž) na području nadležnosti Lučke uprave Dubrovnik za razdoblje 24 mjeseca