Otvori menu pristupačnosti Preskoči do navigacije Preskoči do pretraživača Preskoči do sadržaja
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

VLASNIK

Republika Hrvatska 100%
Ministatstvo mora,prometa i infrastrukture

UPRAVNO VIJEĆE

Kristijan Pavić - Predsjednik Upravnog vijeća
Ana-Marija Batinović - Član Upravnog vijeća
Baldo Tomašević - Član Upravnog vijeća
Marko Potrebica - Član Upravnog vijeća
Željko Raguž - Član Upravnog vijeća
Jelka Musladin - Član Upravnog vijeća
Cvijeto Cvjetković - Član Upravnog vijeća
Nada Medović - Član Upravnog vijeća

RAVNATELJ LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

Blaž Pezo