LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

Obala Pape Ivana Pavla II, br.1
20 000 Dubrovnik
Hrvatska

URED RAVNATELJA

Ravnatelj
Blaž Pezo

Tajnica 
Helena Krile
Službenik za zaštitu podataka
dpa.helena@portdubrovnik.hr

T:  +38520 313 333
F:  +38520 418 551
padubrovnik@portdubrovnik.hr

Pomoćnik ravnatelja za operativu, razvoj i održavanje

Hrvoje Kulušić
T: +38520 313 338
dpa.hrvoje@portdubrovnik.hr

Voditelj odjela za sigurnost, zaštitu okoliša i operativne poslove

Dario Barbarić
T: +38520 313 336
dpa.dario@portdubrovnik.hr

Administrator za sigurnosne i operativne poslove

Maro Butigan
T: +38520 313 399, +38520 313 337
dpa.iskaznice@portdubrovnik.hr

Voditeljica odjela za prodaju, istraživanje tržišta i EU projekte

Cvija Oberan Borojević
T: +38520 313 395
dpa.cvija@portdubrovnik.hr

Samostalni stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove

Nikica Ramljak Bautović
T: +38520 313 395
dpa.nikica@portdubrovnik.hr

Nikola Babić
T: +38520 313 390
dpa.nikola@portdubrovnik.hr

Voditelj službe za razvoj i održavanje

Hrvoje Kulušić
T: +38520 313 338
dpa.hrvoje@portdubrovnik.hr

Voditelj odjela računovodstva, financija, pravnih i općih poslova

Zrinka Kulušić
T: +38520 313 332
dpa.zrinka@portdubrovnik.hr

Samostalni stručni suradnik za međunarodnu suradnju i EU projekte

Kristina Laptalo
T: +38520 313 331
dpa.kristina@portdubrovnik.hr

Samostalni stručni suradnik za prodaju i rezervacije

Katarina Varez
T: +38520 313 393
dpa.katarina@portdubrovnik.hr

Samostalni stručni suradnik za istraživanje i razvoj tržišta

Sanja Milić
T: +38520 313 394
dpa.sanja@portdubrovnik.hr

Samostalni stručni suradnik za operativne poslove

Željko Lončarić
T: +38520 313 339
dpa.zeljko@portdubrovnik.hr

Samostalni stručni suradnik za računovodstvo i financije

Ana Kesovija
T: +38520 313 396
dpa.ana@portdubrovnik.hr

Računovodstveni djelatnik

Maro Marinović
T: +38520 313 334
dpa.maro@portdubrovnik.hr

Referent za istraživanje tržišta i EU projekte

Rina Skance
T: +38520 313 331
dpa.rina@portdubrovnik.hr

LUČKI OPERATIVNI CENTAR (24 sata dežurstvo) :

+385-99-707-2360