Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

Obala Pape Ivana Pavla II, br.1
20 000 Dubrovnik
Hrvatska

URED RAVNATELJA

Ravnatelj

Blaž Pezo
T: +38520 313 333
F: +38520 418 551
padubrovnik@portdubrovnik.hr
dpa.blaz@portdubrovnik.hr

Tajništvo

Helena Krile
Tajnica
Službenik za zaštitu podataka
dpa.helena@portdubrovnik.hr

T: +38520 313 333
F: +38520 418 551
padubrovnik@portdubrovnik.hr

Voditeljica odjela za opće poslove

Sanja Milić
T: +38520 313 394
dpa.sanja@portdubrovnik.hr


Pomoćnik ravnatelja za infrastrukturu i održavanje

Hrvoje Kulušić
T: +38520 313 338
dpa.hrvoje@portdubrovnik.hr

Voditeljica odjela prodaje i marketinga

Katarina Varez
T: +38520 313 393
dpa.katarina@portdubrovnik.hr

Voditelj odjela za sigurnost, kvalitetu i zaštitu okoliša

Dario Barbarić
T: +38520 313 336
dpa.dario@portdubrovnik.hr

Referent za sigurnost

Maro Butigan
T: +38520 313 399, +38520 313 337
dpa.iskaznice@portdubrovnik.hr


Voditelj odjela za operativne poslove

Željko Lončarić
T: +38520 313 339
dpa.zeljko@portdubrovnik.hr

Nadzorni operateri

Mob: 099-387-0125
T: +38520 313 339
LUČKI OPERATIVNI CENTAR ( 24/7): 099-707-2360
dpa.operativa@portdubrovnik.hr


Voditeljica odjela za kontroling i EU projekte

Kristina Laptalo
T: +38520 313 331
dpa.kristina@portdubrovnik.hr

Referentica za EU projekte i kontroling

Rina Skance
T: +38520 313 331
dpa.rina@portdubrovnik.hr


Voditeljica odjela za financije

Zrinka Kulušić
T:+38520 313 332
dpa.zrinka@portdubrovnik.hr

Samostalna stručna suradnica za financije

Ana Kesovija
T:+38520 313 396
dpa.ana@portdubrovnik.hr

Računovodstveni referent

Maro Marinović
T:+38520 313 334
dpa.maro@portdubrovnik.hr


Voditeljica odjela za pravne poslove i poslove javne nabave

Cvija Oberan Borojević
T:+38520 313 395
dpa.cvija@portdubrovnik.hr

Samostalna stručna suradnica za pravne poslove


Nikica Bautović Ramljak
T: +38520 313 395


Referentica za pravne poslove

Rajka Pušak
T: 38520 313 333
dpa.rajka@portdubrovnik.hr