OPERATIVNA OBALA / SMJEŠTAJ

Vez (br.)
Dužina (metri)
Dubina (metri)
Vezovi 4 - 6 210 2,0 - 4,0
Vezovi 7 - 9
305
5,0 - 6,5
Vezovi 10 - 11
615
11,0
Vez 12
220
11,0 - 11,5
Vez Kantafig
40
11,0
Batahovina I 220 8,50
SIDRIŠTE

Sidrište se nalazi oko 0,8 NM od svjetionika Kantafig, između otoka Dakse i kopna, (dubina 42m)


Geografska širina
Geografska dužina
1.
42º40.03' N 018º04.06' E
2.
42º40.09' N 018º04.12' E
3.
42º40.36' N 018º03.12' E
4.
42º40.06' N 018º02.48' E
5.
42º40.54' N 018º03.24' E
6.
42º40.18' N 018º03.36' E