Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

OPERATIVNA OBALA / SMJEŠTAJ

Vez (br.)
Dužina (metri)
Dubina (metri)
Vezovi 4 - 6 210 2,0 - 4,0
Vezovi 7 - 9
305
5,0 - 6,5
Vezovi 10 - 11
615
11,0
Vez 12
220
11,0 - 11,5
Vez Kantafig
40
11,0
Batahovina I 220 8,50
SIDRIŠTE

 

Sidrište se nalazi oko 0,8 NM od svjetionika Kantafig, između otoka Dakse i kopna, (dubina 42m)


Geografska širina
Geografska dužina
1.
42º40.03' N 018º04.06' E
2.
42º40.09' N 018º04.12' E
3.
42º40.36' N 018º03.12' E
4.
42º40.06' N 018º02.48' E
5.
42º40.54' N 018º03.24' E
6.
42º40.18' N 018º03.36' E