Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

PREDMET POSLOVANJA

Djelatnost lučke uprave je (prema zakonu):


 • Briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
 • Gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
 • Stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
 • Osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
 • Osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
 • Usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
 • Donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
 • Drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Funkcije unutar poslovnog procesa :

 • upravljanje korištenjem pomorskog dobra u gospodarske svrhe / radom koncesionara,
 • upravljanje ponašanjem korisnika lučkog područja – red u luci,
 • upravljanje održavanjem i razvojem lučke podgradnje
 • upravljanje održavanjem i razvojem lučke nadgranje