Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

UNUTARNJI USTROJ LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

Odnos s trećim stranama

Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama su transparentnost, ažurnost u informacijama (javno izvješćivanje i objavljivanje), profesionalna osposobljenost i nezavisnost, povjerljivost, nepristranost, pošteno poslovanje.

Osnovne organizacijske vrijednosti

Osnovne organizacijske vrijednosti su profesionalnost, stručnost, objektivnost, neovisnost i poštenje u radu, uvažavanje ljudskih prava i zaštita okoliša te sukladnost u radu sa svim nadležnim zakonima, pravilima i odredbama.

Vizija

Područje luke Dubrovnik, kojim upravlja ova ustanova, karakterizira izniman gospodarski potencijal, te je od strateške važnosti i interesa za cijelu regiju. 

S ciljem prikladne valorizacije lučkog područja, u smislu postizanja što većih pozitivnih društveno – gospodarskih efekata, Lučka uprava pokrenula je opsežni projekt razvoja i modernizacije putničke luke Dubrovnik, čiji je krajnji cilj putnička luka, prilagođena najvišim suvremenim standardima, kako u pogledu sadržaja i kvalitete usluga, tako i u smislu ustroja sofisticiranog lučkog sistema.

Misija

Misija ove ustanove je stvaranje maksimalnih pozitivnih efekata na temelju resursa kojima raspolaže, a koji su u funkciji javnog dobra. 

Ovo podrazumijeva osmišljavanje i primjenu prikladnih mehanizama upravljanja, kako bi se stvorili optimalni uvjeti za poslovanje, kao i postizanje konkurentnog paketa usluga, kontrolirane kombinacije cijene i kvalitete.
    

CILJEVI KVALITETE LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

Prepoznati zahtjeve, potrebe i očekivanja kupca kroz otvorenu komunikaciju, praćenje zadovoljstva i stavova korisnika
Formirati smjernice razvoja luke kompatibilne sa smjernicama razvoja lokalne i regionalne razine
Razvijanje efikasnog informacijskog sustava za podršku poslovanju koji podržava dokumentirane radne procedure
Uspostavljanje dugoročnih poslovnih odnosa na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Unaprijediti poslovanje dizajniranjem dinamične, fleksibilne i efikasne poslovne organizacije, te kontinuiranom edukacijom i usavršavanjem djelatnika
Implementacija cjenovne politike u skladu sa ciljevima održivog razvoja
Sudjelovanje u upravljanju kruz destinacijom