Izvješća/Planovi
2021

PLAN NABAVE - Od 01. siječnja 2018. godine Plan nabave se sukladnoPravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizitržišta u javnoj nabavi („Narodne novine", broj 101/17, 144/20) objavljuje nastranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

PLAN NABAVE LUČKE UPRAVE DUBROVNIK


2020

2019


 

2018


2017


2016


2015


 

2014


2013