Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

Izvješća/Planovi

PLAN NABAVE - Od 01. siječnja 2018. godine Plan nabave se sukladno  Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi  tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine", broj 101/17, 144/20, 30/23) objavljuje nastranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

PLAN NABAVE LUČKE UPRAVE DUBROVNIK - Novi EOJN

PLANNABAVE LUČKE UPRAVE DUBROVNIK - Stari EOJN

PRORAČUN I REBALANS PRORAČUNA

Lučka uprava Dubrovnik od 01.01.2021. godine postaje korisnik Državnog proračuna.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, odluke o davanju suglasnosti na financijski plan Državnog proračuna za 2021.godinu i projekcije plana za 2022.i 2023. godinu, kao i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2021. godinu, objavljeni u  „Narodnim novinama" br. 135/20.

U Narodnim novinama br. 69/2021 objavljene su Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu i odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. lipnja 2021. godine.


20242023


20222021


2020

2019


 

2018


2017


2016


2015


 

2014


2013