Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

Logo interreg  - remember


CRESPORT

CRESPORT ( Improving the Cyber REsilience and Security of Adriatic PORTs)

Projekt CRESPORT ima za cilj osigurati sigurniji pristup jadranskim lukama, te poboljšati IT infrastrukturu. Jadranske luke predstavljaju ključnog dionika u sadašnjem i budućem pomorskom prometu ne samo u Italiji i Hrvatskoj nego i u cijeloj Europi. U sektoru prometa, digitalizacija je ključni faktor za konkurentnost opskrbnog lanca.  Korištenje digitalnih sustava izlaže infrastrukturu luka velikim rizicima: kibernetički napad na neku od luka mogao bi značajno poremetiti opskrbni lanac, a time i gospodarstvo zemlje.  Stoga, s obzirom na luke kao ranjive i kritične infrastrukture, CRESPORT želi riješiti ovaj zajednički problem suradnjom i zajedničkim djelovanjem, te jačanjem teritorijalne kohezije.  To će zahtijevati promjenu u pristupu, kroz usvajanje zajedničke strategije kako bi se osigurala usklađenost s glavnim međunarodnim okvirima za kibernetičku sigurnost (npr. EU direktive, nacionalno zakonodavstvo, IMO preporuke).


Projekt CRESPORT ima za cilj odgovoriti na ovaj izazov i jamčiti lukama u tom području sigurniju i otporniju IT infrastrukturu i uvođenje novih tehnologija.

Projekt traje 30 mjeseci – od 1. ožujka 2024. do 31. kolovoza 2026. godine.


Vodeći partner je Lučka uprava Ravenna a ostali partneri u  projektu su: Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Ploče, Central Adriatic Ports Authority, Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea, North Adriatic Sea Port Authority - Ports of Venice and Chioggia.


Dana 21. ožujka 2024. godine, u Lučkoj upravi Ravenna  održan je uvodni sastanak projekta na kojem su nazočili svi sudionici u  projektu te su dogovorene daljnje smjernice u što uspješnijoj realizaciji projekta. 


Lučka uprava Dubrovnik ima u planu koristiti vanjsku ekspertizu za razvoj i testiranje metoda i rješenja kibernetičke otpornosti i kibernetičke sigurnosti, u skladu s međunarodnim pravnim okvirom.

Glavna  aktivnost na unapređenju kibernetičke sigurnosti bit će modernizacija  softverskog rješenja poslovnog programa Lučke uprave.