Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

PODACI O PLOVILIMA KOJIMA KONCESIONAR OBAVLJA DJELATNOST "IZLETNIČKI PROGRAM I TRANSFER" NA PODRUČJU LUKE DUBROVNIK

Samostalni stručni suradnik za međunarodnu suradnju i EU projekte

Kristina Laptalo
T: +385 20 313 331
F: +38520 418 551
e-mail: dpa.kristina@portdubrovnik.hr


NAJAVA DOLASKA BRODA U LUKU

Samostalni stručni suradnik za prodaju i rezervacije

Katarina Varez
T: +385 20 313 393
F: +38520 418 551
e-mail: dpa.booking@portdubrovnik.hr


OTKAZ REZERVACIJE

Samostalni stručni suradnik za prodaju i rezervacije

Katarina Varez
T: +385 20 313 393
F: +38520 418 551
e-mail: dpa.booking@portdubrovnik.hr


IZVJEŠTAJ O BORAVKU BRODA NA KRUŽNOM PUTOVANJU U LUCI DUBROVNIK

Samostalni stručni suradnik za prodaju i rezervacije
Katarina Varez

T: +385 20 313 393
F: +38520 418 551
e-mail: dpa.booking@portdubrovnik.hr