PODACI O PLOVILIMA KOJIMA KONCESIONAR OBAVLJA DJELATNOST "IZLETNIČKI PROGRAM I TRANSFER" NA PODRUČJU LUKE DUBROVNIK

Samostalni stručni suradnik za međunarodnu suradnju i EU projekte
IZLETNIČKI PROGRAM I TRANSFER
Kristina Laptalo
T: +385 20 313 331
F: +38520 418 551
e-mail: dpa.kristina@portdubrovnik.hr


NAJAVA DOLASKA BRODA U LUKU

Samostalni stručni suradnik za prodaju i rezervacije
NAJAVA DOLASKA BRODA U LUKU
Katarina Varez
T: +385 20 313 393
F: +38520 418 551
e-mail: dpa.booking@portdubrovnik.hr


OTKAZ REZERVACIJE

Samostalni stručni suradnik za prodaju i rezervacije
OTKAZ REZERVACIJE
Katarina Varez
T: +385 20 313 393
F: +38520 418 551
e-mail: dpa.booking@portdubrovnik.hr


IZVJEŠTAJ O BORAVKU BRODA NA KRUŽNOM PUTOVANJU U LUCI DUBROVNIK

Samostalni stručni suradnik za prodaju i rezervacije
Katarina Varez
IZVJEŠTAJ O BORAVKU BRODA NA KRUŽNOM PUTOVANJU U LUCI DUBROVNIK
T: +385 20 313 393
F: +38520 418 551
e-mail: dpa.booking@portdubrovnik.hr