Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

Tarife i naknadeNAKNADA PELJARENJA NA PODRUČJU LUČKE KAPETANIJE DUBROVNIK

 • NAREDBA - o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 68/2010)

GRUPE BRODOVA U GT 
OSNOVNA NAKNADA (HRK)
DO 1000
588,29
1.001 - 2.000
756,37
2.001 - 3.000
882,43
3.001- 4.000
1050,51
4.001 - 5.000
1176,57
5.001 - 10.000
1323,64
10.001 - 20.000
2206,07
20.001 - 30.000
2647,81
30.001 - 50.000
3088,50
50.001 - 70.000
3529,71
70.001 - 100.000
4059,16

Naknada dolaska/odlaska brodova u/iz luka: Korčula, Vela Luka, Bristva i Pomena osnovna naknada uvećava se za 20%.

Dodatne visine naknade za lučko peljarenje
 1. prilikom obavljanja peljarenja u sljedećim periodima dana, naknada za lučko peljarenje povećava se na sljedeći način: 22:00 do 06:00 sati - povećanje 50%.
 2. usluge peljarenja i čekanja obavljene subotom i nedjeljom, naplatit će se povećanjem naknade za lučko peljarenje, za 50%.
 3. usluge peljarenja i čekanja obavljene blagdanom naplatit će se povećanjem naknade za lučko peljarenje, za 100%.
Prethodno navedene dodatne naknade iz točke 1, 2 i 3 ne mogu biti kumulativne.

 • PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju ( NN 83/21)
 • PRAVILNIK - o pomorskom peljarenju (NN 116/2010)
 • NAREDBA - O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAJVEĆOJ DOPUŠTENOJ VISINI NAKNADE ZA USLUGE PELJARENJA U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE (NN 68/10)

 • KONTAKT:

  Dubrovački pilot d.o.o.

  direktor: Kap. Mato Krile 
  adresa: Pape Ivana Pavla II 1, 20 000 Dubrovnik 
  tel/fax: +385 20 419 307 
  gsm: +385 98 787 705
  dubrovacki-peljar@du.t-com.hr