Otvori menu pristupačnosti Preskoči do navigacije Preskoči do pretraživača Preskoči do sadržaja
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

Tarife i naknadeNAKNADA PELJARENJA NA PODRUČJU LUČKE KAPETANIJE DUBROVNIK

 • NAREDBA - o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 68/2010)

GRUPE BRODOVA U GT 
OSNOVNA NAKNADA (HRK)
DO 1000
588,29
1.001 - 2.000
756,37
2.001 - 3.000
882,43
3.001- 4.000
1050,51
4.001 - 5.000
1176,57
5.001 - 10.000
1323,64
10.001 - 20.000
2206,07
20.001 - 30.000
2647,81
30.001 - 50.000
3088,50
50.001 - 70.000
3529,71
70.001 - 100.000
4059,16

Naknada dolaska/odlaska brodova u/iz luka: Korčula, Vela Luka, Bristva i Pomena osnovna naknada uvećava se za 20%.

Dodatne visine naknade za lučko peljarenje
 1. prilikom obavljanja peljarenja u sljedećim periodima dana, naknada za lučko peljarenje povećava se na sljedeći način: 22:00 do 06:00 sati - povećanje 50%.
 2. usluge peljarenja i čekanja obavljene subotom i nedjeljom, naplatit će se povećanjem naknade za lučko peljarenje, za 50%.
 3. usluge peljarenja i čekanja obavljene blagdanom naplatit će se povećanjem naknade za lučko peljarenje, za 100%.
Prethodno navedene dodatne naknade iz točke 1, 2 i 3 ne mogu biti kumulativne.

 • PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju ( NN 83/21)
 • PRAVILNIK - o pomorskom peljarenju (NN 116/2010)
 • NAREDBA - O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAJVEĆOJ DOPUŠTENOJ VISINI NAKNADE ZA USLUGE PELJARENJA U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE (NN 68/10)

 • KONTAKT:

  Dubrovački pilot d.o.o.

  direktor: Kap. Mato Krile 
  adresa: Pape Ivana Pavla II 1, 20 000 Dubrovnik 
  tel/fax: +385 20 419 307 
  gsm: +385 98 787 705
  dubrovacki-peljar@du.t-com.hr