LUKA DUBROVNIK

Geo.šir. = 42º38' N
Geo.duž. = 018º07' E
Navigacijska karta: BA 683
Peljarska knjiga: NP 47
Vremenska zona: GMT + 1h
UNCTAD Locode: HR DBV


PRISTUP LUCI: NAVIGACIJSKI PLOVNI PUT

Prilaz luci iz smjera jugozapada kroz Velika Vrata (između Grebena i otoka Koločepa) te južni prilaz iz smjera Koločepskog kanala, sjeverno od otoka Daksa (lat = 42º40' N / long = 018º04' E)PRISTUP LUCI: KOPNENI PUT

D8 Jadranska magistrala (Jadranska turistička cesta) je jedna od glavnih hrvatskih državnih cesta koja povezuje sjeverni i južni Jadran. Pruža se duž sjeverne obale Jadranskog mora pa je zbog toga i nazvana Jadranska magistrala. Izgrađena je 50-tih i 60-tih godina 20. stoljeća, a cestovna oznaka joj je D8. U novije vrijeme je poznata i pod imenom Jadranska turistička cesta, a dužina kojom prolazi kroz Hrvatsku joj je 643,1 kilometara.
Ova cesta povezuje sve važnije hrvatske primorske gradske centre od Rijeke, preko Zadra, Šibenika, Splita, Makarske, Ploča i Dubrovnika, pa sve do graničnog prijelaza Debeli brijeg između Hrvatske i Crne Gore, a završava na krajnjem jugu Crne Gore. Cesta prolazi kroz tri države, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, te kroz šest hrvatskih županija: Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku.

UDALJENOSTI

LUKA DUBROVNIK GRUŽ - STARI GRAD: 3km
ZRAČNA LUKA "ČILIPI": 20km