Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

SIGURNOSNA ZAŠTITA LUKE


U Gruškom zaljevu, duboko uvučenem u kopno, smještena je luka Dubrovnik-Gruž s terminalom. Gruški zaljev predstavlja osjetljivo područje za odvijanje i koordiniranje pomorskog prometa, osobito uzimajući u obzir plovidbu raznih kategorija plovila i vrsta pomorskog prometa tijekom sezone, te složenosti koja proizlazi iz više područja različitih nadležnosti drugih upravnih tijela unutar lučkog bazena čiji dijelovi čine plovnu vezu između Gruškog zaljeva i otvorenog mora.


Kako bi se osigurala zadovoljavajuća razina sigurnosne zaštita luke, Lučka uprava Dubrovnik posluje u skladu s međunarodnim ISPS Pravilnikom o sigurnosti pomorskih brodova i luka. Sukladno međunarodnim propisima posebna pozornost poklanja se sigurnosnoj zaštiti lučkih operativnih područja otvorenih za međunarodni promet sukladno  SOLAS konvenciji i Dijelu A ISPS Pravilnika. Sigurnosna zaštita luke usklađena je s Uredbom (EC) br. 725/2004 vezano za  primjenu posebnih mjere za poboljšanje sigurnosti pomorskih brodova i luka, te Direktivom 2005/65/EC vezano za uvjete i zahtjeve pomorskih brodova, brodarskih tvrtki i lučkih postrojenja na koje se ista odnosi. Uvedene su posebne sigurnosne mjere i protokoli u skladu s Procjenom i Planom sigurnosne zaštite Lučke uprave Dubrovnik. 

Usklađenost s međunarodnim i nacionalnim propisima za sigurnosnu zaštitu luke potvrđeno je i tijekom inspekcijskog pregleda predstavnika EU Komisije, EMSA-e, USCG i inspektora MMPI RH za sigurnosnu zaštitu luke Dubrovnik-Gruž u vremenu od 18. do 22. lipnja 2018. godine. 

U svakodnevnom radu, Lučka uprava Dubrovnik jamči visoke standarde svojih poslovnih procesa koristeći se „Sustavom za nadzor pomorskog prometa VTMS („Vesel Traffic Monitoring System"), „Sustavom nadzora i kontrole pristupa  osoba i vozila, RFID (Radio Frequency Identification) Bus tracking sustavom", zatim „Hrvatskim integriranim pomorskim informacijskim sustavom, CIMIS (Croatian Integratied Maritime Information System)", uz stalni nadzor nadležnog inspekcijskog tijela Lučke kapetanije Dubrovnik.


Nadzor nad rukovanjem opasnih tvari obavlja se sukladno IMDG Code-u, odnosno „Pravilnikom o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama" (NN 51/05, 127/10, 34/13 i 88/13), te internim aktima Lučke uprave Dubrovnik „Pravilnikom kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Dubrovnik", „Pravilnikom kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Dubrovnik" i „Pravilnikom o redu u luci Dubrovnik-Gruž".

Trajni je cilj Lučke uprave Dubrovnik osigurati sigurnost brodova u plovidbi akvatorijem u svojoj nadležnosti, brinuti se za sigurnost brodova i putnika u luci, te operativnih obala i lučkih objekata u svojoj nadležnosti, te u konačnici, težiti održivom razvoju lučkog područja i doprinositi ukupnom očuvanju i održivosti priobalja i zaštiti morskog okoliša.


Kontakt osoba:

Dario Barbarić, dipl. ing.

Voditelj odjela za sigurnost, kvalitetu i zaštitu okoliša 

Lučka uprava Dubrovnik

Obala pape Ivana Pavla II, 1

HR-20000 Dubrovnik

t: +385 (0) 20 313 336

f: +385 (0) 20 418 551

m:+385 (0) 98 97282 77

e-mail: dpa.dario@portdubrovnik.hr 

www.portdubrovnik.hr