VLASNIK

Republika Hrvatska 100%

UPRAVNO VIJEĆE

  1. Kristijan Pavić - Predsjednik
  2. Ana-Marija Batinović - Član Upravnog vijeća
  3. Baldo Tomašević - Član Upravnog vijeća
  4. Marko Potrebica - Član Upravnog vijeća
  5. Željko Raguž - Član Upravnog vijeća
  6. Jelka Musladin - Član Upravnog vijeća
  7. Ivan Margaretić - Član Upravnog vijeća
  8. Nada Medović - Član Upravnog vijeća

RAVNATELJ LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

Blaž Pezo