5
AQI Background
15.6
Ambijentalna temperatura
15.62
[°C]
56.4
Relativna vlažnost
56.43
[%]
102.6
Atmosferski tlak
102.56
[kPa]
0-25
Vrlo nizak
25-50
Nizak
50-75
Srednji
75-100
Visok
> 100
Vrlo Visok