31
AQI Background
14.2
Ambijentalna temperatura
14.23
[°C]
62.1
Relativna vlažnost
62.14
[%]
102.7
Atmosferski tlak
102.68
[kPa]
0-25
Vrlo nizak
25-50
Nizak
50-75
Srednji
75-100
Visok
> 100
Vrlo Visok