5
AQI Background
9.5
Ambijentalna temperatura
9.46
[°C]
41.2
Relativna vlažnost
41.20
[%]
103.0
Atmosferski tlak
103.01
[kPa]
0-25
Vrlo nizak
25-50
Nizak
50-75
Srednji
75-100
Visok
> 100
Vrlo Visok