9
AQI Background
9.0
Ambijentalna temperatura
9.01
[°C]
64.0
Relativna vlažnost
64.04
[%]
102.4
Atmosferski tlak
102.40
[kPa]
0-25
Vrlo nizak
25-50
Nizak
50-75
Srednji
75-100
Visok
> 100
Vrlo Visok