Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti

Lučka uprava Dubrovnik / Dubrovnik Port Authority

Statistika / Statistics

Location / 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dubrovnik - Rijeka1705 2431 3110 1793 
Rijeka - Dubrovnik1383 2867 2892 1852 
Elafiti7428 11811 10059 12591 22159 29427 37202 36140 22344 14310 7640 8782 
Suđurađ781 1099 483 742 880 3227 3112 3967 2141 1192 893 980 
Mljet2138 2136 2196 2910 4031 9161 16360 16727 8834 3545 2106 2551 
Izleti Agencije / Ex. Agencies600 1000 4500 7550 10000 11210 1500 
Izleti jedrenjaci / Ex. Sailing ships636 4462 9018 11837 12500 12720 3047 
Marina1600 1569 
Dubrovnik - Split
Split - Dubrovnik
Dubrovnik Lastovo
Lastovo Dubrovnik
Total
Total:


1