RAZVOJNI PROJEKTI

Pokretanjem projekta razvoja putničke luke Dubrovnik, koji se prvenstveno odnosi na stvaranje pretpostavki za prihvat brodova na kružnim putovanjima.  Lučka uprava Dubrovnik započela je sveobuhvatan pothvat stvaranja moderne putničke luke s višenamjenskim sadržajima, namijenjenim ne samo putnicima nego i posjetiteljima i stanovništvu regije.
Osnovni cilj projekta je svrstavanje luke Dubrovnik u skupinu vodećih mediteranskih turističkih luka po svim obilježjima za stvaranje kvalitetnog turističkog proizvoda.  Navedeno bi trebalo pridonijeti sveukupnoj turističkoj ponudi dubrovačkog područja.  Udio Dubrovnika na sve širem jadranskom tržištu kružnih putovanja iz godine u godinu je sve veći, te se smatra da Dubrovnik ima potencijal, poput Venecije, dobiti status odredišta koje se ne smije propustiti. Neophodan element za postizanje tog cilja je razvoj lučkih sadržaja koji će uvelike pridonijeti lučkoj, ali i turističkoj ponudi dubrovačkog područja.
Projekt razvoja putničke luke može se podijeliti u dvije faze:
  1. prva faza projekta koja obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju operativne obale
  2. druga faza projekta koja obuhvaća izgradnju lučke suprastrukture

PRVA FAZA

U prosincu 2009. godine završena je velika investicija obnove i proširenja luke započeta 2005. godine, puštanjem u funkciju novog pristaništa; luka Dubrovnik u mogućnosti je istovremeno primiti tri velika broda na kružnom putovanju.
U prvu fazu uključen je i projekt Batahovina I i II.
Radovi na izgradnji operativne obale pod nazivom Batahovina I završeni su u studenom 2011. godine - projekt podrazumijeva izgradnju nove operativne obale na području Batahovine u duljini od 220 metara s ciljem osposobljavanja toga dijela luke za potrebe trajektnog međunarodnog i domaćeg linijskog prometa, dok bi se unutarnji dio luke, u dijelu vezova 10 - 13 prenamijenio isključivo za potrebe prihvata brodova na kružnim putovanjima.
  • projekt rekonstrukcije operativne obale – završeno 2009. godine - novih 810 m operativne obale
  • projekt Batahovina I - završeno 2011. godine - novih 220 m operativne obale
  • projekt Batahovina II – plan - dodatnih 400 m operativne obale