Izvješća/Planovi


PLAN NABAVE - Od 01. siječnja 2018. godine Plan nabave se sukladnoPravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizitržišta u javnoj nabavi („Narodne novine", broj 101/17, 144/20) objavljuje nastranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

PLAN NABAVE LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

PRORAČUN I REBALANS PRORAČUNA

Lučka uprava Dubrovnik od 01.01.2021. godine postaje korisnik Državnog proračuna.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, odluke o davanju suglasnosti na financijski plan Državnog proračuna za 2021.godinu i projekcije plana za 2022.i 2023. godinu, kao i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2021. godinu, objavljeni u  „Narodnim novinama" br. 135/20.

U Narodnim novinama br. 69/2021 objavljene su Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu i odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. lipnja 2021. godine.

20222021


2020

2019


 

2018


2017


2016


2015


 

2014


2013