INTER-PASS


INTER-PASS – Intermodalna putnička povezanost između luka i zračnih luka  je projekt odobren od  INTERREG ADRION programa. Projekt je započeo u siječnju 2018. i očekuje se da će biti završen do prosinca 2019. Ukupan odobreni proračun projekta iznosi 1.498.568 EUR od čega je 85% sufinancirano od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Na projektu će sudjelovati 8 projektnih partnera iz Italije, Hrvatske i Grčke te jedan pridruženi partner.  Projektni partneri koji sudjeluju u projektu su: Zračna luka Dubrovnik, Lučka uprava Dubrovnik, Airports of Apuglia, Southern Adriatic Sea Port Authority, Zračna luka Pula, Lučka uprava Pula, Technological Educational Institute of Epirus – Research Committee, Corfu Port Authority S.A. i pridruženi  partner Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.

Mnogi pomorski gradovi u Jadransko-Jonskoj regiji su suočeni sa vrlo visokim brojem putnika u srcu sezone i u kojima su kružna putovanja i kružni turizam značajni čimbenici regionalnog i lokalnog razvoja. Nažalost, za većinu od ovih "domaćih luka” za kruzere i trajekte je karakterističan nedostatak povezanosti između različitih načina prijevoza, u prvom redu povezanost sa regionalnim zračnim lukama.

Glavni cilj INTER-PASS projekta je poboljšati intermodalnu povezanost između luka i zračnih luka u Jadransko-Jonskom području da bi se unaprijedio protok putnika, većinom turista koji su na kružnom putovanju i koji posjećuju turistička odredišta na Jadranskoj i Jonskoj obali na vrhuncu sezone.

Tri konkretna rezultata projekta će biti:

1) Mrežna suradnja vezana za intermodalnu i multimodalnu povezanost između luka i zračnih luka na Jadransko-Jonskom području. Mreža će biti mjesto gdje će partneri i ostali sudionici razmjenjivati znanja o inovativnim rješenjima (tehnikama, metodama, operativnim kodovima i sl.) koja bi se lako i   uspješno primjenjivala u Jadransko-Jonskom kontekstu.

2) Plan djelovanja za svako područje, pomoću kojeg će se definirati rješenja koja se trebaju testirati i primjenjivati u pojedinim gradovima. Testiranje 4 definirana rješenja koje će se primjeniti u Dubrovniku, Puli, Bariju i Corfuu tijekom ljeta 2018. imaju za cilj konkretno ubrzati kretanje turista između luka i zračnih luka.

3) Razrada zajedničkog Integriranog Strateškog Plana za multimodalni prijevoz putnika između luka i  zračnih luka koji će se podijeliti sa ostalim lukama, zračnim lukama i vlastima smještenim na Jadransko-Jonskom području.

U Dubrovniku od 30-31. siječnja 2018. održan je Kick off meeting projekta, na kojem su predstavljeni projektni partneri i raspravljalo se o projektnim aktivnostima, vremenskim rokovima i rezultatima aktivnosti. Tijekom cjelokupnog trajanja projekta održat će se još 4 dodatna sastanka, uz još jednu međunarodnu konferenciju koja će se održati u Bariju. Svi sastanci bit će popraćeni priopćenjima za javnost i konferencijama za medije.
Nadamo se da će projekt, osim ranije spomenutih projektnih ciljeva, također pridonijeti i budućoj suradnji između zemalja projektnih partnera koji sudjeluju u njemu  te boljem razumijevanju problema vezanih uz povezanost zračnog i pomorskog prometa.


Iz pera gospara Nevena