REMEMBER

Projekt REMEBER ima za cilj oživljavanje sjećanja na povijest Jadranskih luka kroz njihovu pomorsku tradiciju. Kroz projekt će se nastojati promicati  pomorsku povijest i kulturu kako bi se potaknuo uravnoteženi teritorijalni rast.

Opći je cilj promicati pomak prema održivom turizmu kroz valorizaciju važne pomorske kulturne baštine osam  hrvatskih i talijanskih luka-  Ancona, Venecija, Trst, Ravenna, Rijeka, Zadar, Dubrovnik, Split.

Očekuje se da će zajednička suradnja 10 projektnih partnera s višestrukim kompetencijama i multidisciplinarnim iskustvima materijalne i nematerijalne kulturne baštine, povećati sposobnost uključenih luka da stvaraju dodatnu vrijednost od pukog iskorištavanja kulturnih dobara.

Projekt REMEMBER također ima za cilj povećati atraktivnost lokalnih gospodarstava korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija  za digitalizaciju kulturnih sadržaja, diferencirati turističku ponudu za smanjenje turističke sezonalnosti i stvoriti nova i kvalificirana radna mjesta povezivanjem digitalne i kulturne kompetencije. Prekogranična suradnja među partnerima namijenjena je zajedničkom suočavanju s izazovima koji ugrožavaju integritet i sami opstanak jadranske pomorske kulturne baštine: masovni turistički tokovi u vrhuncu sezone, narušavanje odnosa između luka i gradova-destinacija, zagađenje okoliša zbog uobičajenih lučkih aktivnosti, te gubitak zajedničke tradicije i kulture nedovoljno valorizirane u lokalnim razvojnim strategijama.

Glavni REMEMBER rezultati bili bi: 8 virtualnih muzeja za digitalnu prezentaciju materijalne i nematerijalne baštine u svakoj lučkoj destinaciji, poboljšanje pristupačnosti kulturnih sadržaja za svaku vrstu posjetitelja (niska sezona, osobe s invaliditetom, starija/mlađa populacija), postavljanje kulturnih turističkih atrakcija u Anconi i Dubrovniku  koje bi poboljšale dostupnost i upotrebljivost lučke kulturne baštine i prikupljanje i sistematiziranje zajedničke pomorske kulturne baštine.

REMEMBER inovativni pristup, koji podržavaju i lokalne i regionalne vlasti u sektoru kulture / turizma, razvija se  od mogućnosti stvaranja održivih pristupa turizmu počevši od zajedničke potrebe propisane zakonom, kako bi se osiguralo očuvanje i upravljanje kulturnom baštinom u lučkim područjima. Prekogranična suradnja povećava učinkovitost projektnih aktivnosti koje omogućuju iskorištavanje multiplikatnih učinaka institucionalne suradnje među partnerima i zajedničko širenje istim ciljnim skupinama koje predstavljaju kulturna i turistička javna i privatna tijela
 
Iz pera gospara Nevena