Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

Logo interreg  - remember

REMEMBER

Projekt REMEBER ima za cilj oživljavanje sjećanja na povijest Jadranskih luka kroz njihovu pomorsku tradiciju. Kroz projekt će se nastojati promicati  pomorsku povijest i kulturu kako bi se potaknuo uravnoteženi teritorijalni rast.

Opći je cilj promicati pomak prema održivom turizmu kroz valorizaciju važne pomorske kulturne baštine osam  hrvatskih i talijanskih luka-  Ancona, Venecija, Trst, Ravenna, Rijeka, Zadar, Dubrovnik, Split.

Očekuje se da će zajednička suradnja 10 projektnih partnera s višestrukim kompetencijama i multidisciplinarnim iskustvima materijalne i nematerijalne kulturne baštine, povećati sposobnost uključenih luka da stvaraju dodatnu vrijednost od pukog iskorištavanja kulturnih dobara.

Projekt REMEMBER također ima za cilj povećati atraktivnost lokalnih gospodarstava korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija  za digitalizaciju kulturnih sadržaja, diferencirati turističku ponudu za smanjenje turističke sezonalnosti i stvoriti nova i kvalificirana radna mjesta povezivanjem digitalne i kulturne kompetencije. Prekogranična suradnja među partnerima namijenjena je zajedničkom suočavanju s izazovima koji ugrožavaju integritet i sami opstanak jadranske pomorske kulturne baštine: masovni turistički tokovi u vrhuncu sezone, narušavanje odnosa između luka i gradova-destinacija, zagađenje okoliša zbog uobičajenih lučkih aktivnosti, te gubitak zajedničke tradicije i kulture nedovoljno valorizirane u lokalnim razvojnim strategijama.

Glavni REMEMBER rezultati bili bi: 8 virtualnih muzeja za digitalnu prezentaciju materijalne i nematerijalne baštine u svakoj lučkoj destinaciji, poboljšanje pristupačnosti kulturnih sadržaja za svaku vrstu posjetitelja (niska sezona, osobe s invaliditetom, starija/mlađa populacija), postavljanje kulturnih turističkih atrakcija u Anconi i Dubrovniku  koje bi poboljšale dostupnost i upotrebljivost lučke kulturne baštine i prikupljanje i sistematiziranje zajedničke pomorske kulturne baštine.

REMEMBER inovativni pristup, koji podržavaju i lokalne i regionalne vlasti u sektoru kulture / turizma, razvija se  od mogućnosti stvaranja održivih pristupa turizmu počevši od zajedničke potrebe propisane zakonom, kako bi se osiguralo očuvanje i upravljanje kulturnom baštinom u lučkim područjima. Prekogranična suradnja povećava učinkovitost projektnih aktivnosti koje omogućuju iskorištavanje multiplikatnih učinaka institucionalne suradnje među partnerima i zajedničko širenje istim ciljnim skupinama koje predstavljaju kulturna i turistička javna i privatna tijela