ADRIGREEN

Zelena i intermodalna rješenja za jadranske luke na moru i zračne luke

 
Niska razina povezanosti između različitih načina prijevoza i nedovoljna ulaganja u održive i niskougljične transportne tehnologije svojstvena su nekolicini regija na jadranskom području. Hrvatska i talijanska jadranska obala su bogata turističkim odredištima, koje svakodnevno posjećuju milijuni turista godišnje. Iako cestovni prijevoz i dalje prevladava, broj turista koji dolaze do jadranskih gradova i mjesta trajektima i zrakoplovima je značajno u porastu. Nažalost, većina jadranskih luka na moru i zračnih luka pate od nedostatka povezanosti s drugim načinima prijevoza, uzrokujući ozbiljne prometne gužve na cesti, osobito tijekom ljetnih sezona. Osim toga, većina lučkih objekata i sadržaja zaostaju za prosjekom EU-a kada je riječ o održivim ekološkim učincima.

Glavni cilj projekta ADRIGREEN je unaprijediti povezanost hrvatskih i talijanskih luka na moru i zračnih luka s drugim načinima prijevoza kako bi se poboljšala obrada putnika tijekom ljetnih sezona i unaprijedili održivi ekološki učinci jadranskog pomorskog i zrakoplovnog sustava.

Kako bi se to postiglo, projekt će provesti skup strukturiranih aktivnosti na temelju transnacionalnog i kooperativnog pristupa. Glavna ideja je identificirati i analizirati broj postojećih operativnih i tehnoloških rješenja koja lako mogu biti prenesena i prilagođena u lukama na moru i zračnim lukama koje su uključene u projekt. Partneri nisu zainteresirani za osmišljavanje novih rješenja, jer postoji dosta uspješnih modela i shema implementiranih u drugim dijelovima svijeta koji se mogu replicirati i u programsko područje. Nakon što će rješenja biti identificirana i analizirana, projektni partneri će testirati operativne i tehnološke modele na njihovim objektima i sadržajim, kako bi poboljšali intermodalno povezivanje i stavljanje u praksu novih shema za održivo upravljanje lukama na moru i zračnim lukama. Cilj faze testiranja bit će pokazati izvedivosti, učinkovitosti i ponovljivosti utvrđenih rješenja. Posljednja, ali ne i manje važna namjera projekta je širenje rezultata testiranih rješenja, tako da se i drugim lukama na moru i zračnim lukama može objasniti kako uspiješno prenijeti i koristiti operativne procedure i tehnološke inovacije.

Ti ciljevi bit će dostignuti proizvodnjom više rezultata:
1) Međunarodna istraga o najboljim rješenjima koja će biti donesena za  jadranske obale;
2) Procjena utjecaja na okoliš uključenih  luka na moru i zračnih luka;
3) 2 zajednička akcijska plana: intermodalne mjere i zelene i održive aktivnosti koje treba provesti;
4) 6 testiranja inovativnih rješenja uključenih područja;
5) Tehnički priručnik o utvrđenim praksama;
6) Prekogranični forum zelenih i intermodalnih luka na moru  i zračnih luka kako bi predstavili rješenja, objasnili prednosti i podijelili preporuke za nove strategije.


 EU Fondovi i Projekti
INTERMODAL PASSENGERS CONNECTIVITY BETWEEN PORTS AND AIRPORTSIz pera gospara Nevena