Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter
Logo interreg adriagreen


ADRIGREEN

Zelena i intermodalna rješenja za jadranske luke na moru i zračne luke

 
Niska razina povezanosti između različitih načina prijevoza i nedovoljna ulaganja u održive i niskougljične transportne tehnologije svojstvena su nekolicini regija na jadranskom području. Hrvatska i talijanska jadranska obala su bogata turističkim odredištima, koje svakodnevno posjećuju milijuni turista godišnje. Iako cestovni prijevoz i dalje prevladava, broj turista koji dolaze do jadranskih gradova i mjesta trajektima i zrakoplovima je značajno u porastu. Nažalost, većina jadranskih luka na moru i zračnih luka pate od nedostatka povezanosti s drugim načinima prijevoza, uzrokujući ozbiljne prometne gužve na cesti, osobito tijekom ljetnih sezona. Osim toga, većina lučkih objekata i sadržaja zaostaju za prosjekom EU-a kada je riječ o održivim ekološkim učincima.

Glavni cilj projekta ADRIGREEN je unaprijediti povezanost hrvatskih i talijanskih luka na moru i zračnih luka s drugim načinima prijevoza kako bi se poboljšala obrada putnika tijekom ljetnih sezona i unaprijedili održivi ekološki učinci jadranskog pomorskog i zrakoplovnog sustava.  Projekt se realizira u okviru Interreg V-A Italija-Hrvatska, programa transnacionalne suradnje 2014.-2020. 

Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje tijekom programskog razdoblja od 2014. – 2020. godine. 
Upravljačko tijelo Programa suradnje je Regija Veneto, Italija. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koje koordinira provedbu Programa zajedno s ostalim državama sudionicama je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. 

Projekt je započeo u siječnju 2019. godine i očekivano je da će završiti do siječnja 2021. godine. Ukupni odobreni proračun projekta iznosi 2.104.217,00 EUR, od čega je 85% sufinancirano putem Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt će biti implementiran od strane 10 projektnih partnera. 

Opis projekta:
Kako bi se to postiglo, projekt će provesti skup strukturiranih aktivnosti na temelju transnacionalnog i kooperativnog pristupa. Glavna ideja je identificirati i analizirati broj postojećih operativnih i tehnoloških rješenja koja lako mogu biti prenesena i prilagođena u lukama na moru i zračnim lukama koje su uključene u projekt. Partneri nisu zainteresirani za osmišljavanje novih rješenja, jer postoji dosta uspješnih modela i shema implementiranih u drugim dijelovima svijeta koji se mogu replicirati i u programsko područje. Nakon što će rješenja biti identificirana i analizirana, projektni partneri će testirati operativne i tehnološke modele na njihovim objektima i sadržajim, kako bi poboljšali intermodalno povezivanje i stavljanje u praksu novih shema za održivo upravljanje lukama na moru i zračnim lukama. Cilj faze testiranja bit će pokazati izvedivosti, učinkovitosti i ponovljivosti utvrđenih rješenja. Posljednja, ali ne i manje važna namjera projekta je širenje rezultata testiranih rješenja, tako da se i drugim lukama na moru i zračnim lukama može objasniti kako uspiješno prenijeti i koristiti operativne procedure i tehnološke inovacije.


Ti ciljevi bit će dostignuti proizvodnjom više rezultata:
1) Međunarodna istraga o najboljim rješenjima koja će biti donesena za  jadranske obale;
2) Procjena utjecaja na okoliš uključenih  luka na moru i zračnih luka;
3) 2 zajednička akcijska plana: intermodalne mjere i zelene i održive aktivnosti koje treba provesti;
4) 6 testiranja inovativnih rješenja uključenih područja;
5) Tehnički priručnik o utvrđenim praksama;
6) Prekogranični forum zelenih i intermodalnih luka na moru  i zračnih luka kako bi predstavili rješenja, objasnili prednosti i podijelili preporuke za nove strategije.

Sastanak projektnih partnera održan je u Puli dana 5. – 6. veljače 2019., te su se na istome projektni partneri upoznali i raspravili o projektnim aktivnostima, rasporedu i očekivanim rezultatima. Tijekom životnog vijeka projekta očekivano je održavanje još 4 dodatna sastanka i jedan prekogranični forum.

Projektni konzorcij sastoji se od 10 projektnih partnera:
ZRAČNA LUKA PULA d.o.o., vodeći partner
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.
AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
AIRIMINUM 2014 S.P.A., Rimini 
ABRUZZO AIRPORT MANAGEMENT COMPANY Ltd.
LUČKA UPRAVA DUBROVNIK
CENTRAL ADRIATIC PORTS AUTHORITY
LUČKA UPRAVA PULA 
SOUTHERN ADRIATIC SEA PORT AUTHORITY
UNIVERSITY POLITECHNIC OF MARCHE