DANOVA - Inovativne transportne usluge za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji


U Europi ima više od 30 milijuna slijepih i slabovidnih osoba koje ne mogu putovati samostalno jer više od 96% Europskih transportnih sustava, posebno u Dunavskoj regiji, nisu još uvijek u potpunosti pristupačni slijepim i slabovidnim osobama. Mnogim slijepim i slabovidnim osobama je jako teško, i u nekim situacijama nemoguće, koristiti konvencionalni prijevoz zrakoplovom, željeznicom ili urbane transportne sustave. Razlozi su različite naravi: slijepe i slabovidne osobe nemaju jednak pristup ažuriranim vizualnim ili pisanim informacijama o prijevozu te pristupačnu infrastrukturu; često osoblje nije obučeno pravilno pomoći i komunicirati sa slijepim i slabovidnim putnicima; razlike između nacionalnog zakonodavstva o pristupačnosti od zemlje do zemlje i sl. U cijeloj Dunavskoj regiji su sve brojniji zahtjevi organizacija koje rade i predstavljaju slijepe i slabovidne osobe da se uspostave nove usluge koje će okruženje transportne infrastrukture sveobuhvatnije i dostupnije te gdje će slijepi i slabovidni putnici biti tretirani kao jednaki.

Cilja projekta DANOVA je ispuniti ove potrebe stvaranjem nekoliko konkretnih i opipljivih rezultata kroz integrativni i transnacionalni pristup:
 • međunarodno istraživanje najboljih rješenja koje će se prenijeti u Dunavsku regiju;
 • Strategija koja podupire donositelje odluka u učinkovitom prijenosu utvrđenih rješenja;
 • uključivanje dionika u proces dizajniranja novog transnacionalnog koncepta potpuno pristupačnog transportnog sustava slijepim i slabovidnim putnicima u Dunavskoj regiji;
 • testiranje inovativnih rješenja u uključenim zemljama;
 • osposobljavanje osoblja o korištenju novih usluga i kako adekvatno pomagati i komunicirati sa slijepim i slabovidnim putnicima.

Konzorcij od 14 partnera predvodi Zračna luka Dubrovnik.
U konzorcij su uključeni zračne luke, luke, istraživačke organizacije, jedinice lokalne samouprave i organizacije koje predstavjaju slijepe i slabovidne osobe:

 • Zračna luka Dubrovnik (vodeći partner);
 • Airport Bratislava, 
 • Budapest Airport, 
 • Centre for Budapest Transport, 
 • University of Maribor, 
 • Bulgarian Association for Transfer and Technology Innovation, 
 • Hrvatski savez slijepih, 
 • Austrian Federation of the Blind and Partially Sighted, 
 • Lučka uprava Dubrovnik, 
 • Municipality of Maribor, 
 • Airports of Montenegro, 
 • Port of Kotor, 
 • Sarajevo International Airport, 
 • Moldova Association of the Blind.Projekt uključuje i četri pridružena partnera:


 • Slovak Blind and Partially Sighted Union,
 • Ljubljana Airport,
 • Civil Aviation Authority of the Republic of Moldova and
 • DEX Innovation Centre.
Detalji projekta:

Broj projekta: 543
Početka projekta: 01.07.2020
Završetak projekta: 31.12.2022
Ukupni budžet projekta: 2.192.546,66 Euro
Financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 1.739.970,00 EuroProjektni tim Lučke uprave Dubrovnik:

Voditelj projekta i financija projekta: Blaž Pezo
Voditelj pravnih poslova, nabave i marketinga: Cvija Oberan Borojević
Tehnički i tematski stručnjak: 

Projekt je transnacionalne suradnje financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država Dunavske regije tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.
Cilj DANOVA projekta je poboljšati pristupačnost zračnih luka, luka, željezničkih i autobusnih stanica slijepim i slabovidnim osobama razvijanjem niza novih usluga i kompetencija kako bi im se omogućio puni pristup svim informacijama i uslugama prijevoza.

 

DANOVA: Inovativneusluge prijevoza za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regijiIz pera gospara Nevena