Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

Logo interreg - Danova

DANOVA - Inovativne transportne usluge za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji


U Europi ima više od 30 milijuna slijepih i slabovidnih osoba koje ne mogu putovati samostalno jer više od 96% Europskih transportnih sustava, posebno u Dunavskoj regiji, nisu još uvijek u potpunosti pristupačni slijepim i slabovidnim osobama. Mnogim slijepim i slabovidnim osobama je jako teško, i u nekim situacijama nemoguće, koristiti konvencionalni prijevoz zrakoplovom, željeznicom ili urbane transportne sustave. Razlozi su različite naravi: slijepe i slabovidne osobe nemaju jednak pristup ažuriranim vizualnim ili pisanim informacijama o prijevozu te pristupačnu infrastrukturu; često osoblje nije obučeno pravilno pomoći i komunicirati sa slijepim i slabovidnim putnicima; razlike između nacionalnog zakonodavstva o pristupačnosti od zemlje do zemlje i sl. U cijeloj Dunavskoj regiji su sve brojniji zahtjevi organizacija koje rade i predstavljaju slijepe i slabovidne osobe da se uspostave nove usluge koje će okruženje transportne infrastrukture sveobuhvatnije i dostupnije te gdje će slijepi i slabovidni putnici biti tretirani kao jednaki.

Cilja projekta DANOVA je ispuniti ove potrebe stvaranjem nekoliko konkretnih i opipljivih rezultata kroz integrativni i transnacionalni pristup:
 • međunarodno istraživanje najboljih rješenja koje će se prenijeti u Dunavsku regiju;
 • Strategija koja podupire donositelje odluka u učinkovitom prijenosu utvrđenih rješenja;
 • uključivanje dionika u proces dizajniranja novog transnacionalnog koncepta potpuno pristupačnog transportnog sustava slijepim i slabovidnim putnicima u Dunavskoj regiji;
 • testiranje inovativnih rješenja u uključenim zemljama;
 • osposobljavanje osoblja o korištenju novih usluga i kako adekvatno pomagati i komunicirati sa slijepim i slabovidnim putnicima.

Konzorcij od 14 partnera predvodi Zračna luka Dubrovnik.
U konzorcij su uključeni zračne luke, luke, istraživačke organizacije, jedinice lokalne samouprave i organizacije koje predstavjaju slijepe i slabovidne osobe:

 • Zračna luka Dubrovnik (vodeći partner);
 • Airport Bratislava, 
 • Budapest Airport, 
 • Centre for Budapest Transport, 
 • University of Maribor, 
 • Bulgarian Association for Transfer and Technology Innovation, 
 • Hrvatski savez slijepih, 
 • Austrian Federation of the Blind and Partially Sighted, 
 • Lučka uprava Dubrovnik, 
 • Municipality of Maribor, 
 • Airports of Montenegro, 
 • Port of Kotor, 
 • Sarajevo International Airport, 
 • Moldova Association of the Blind.Projekt uključuje i četri pridružena partnera:


 • Slovak Blind and Partially Sighted Union,
 • Ljubljana Airport,
 • Civil Aviation Authority of the Republic of Moldova and
 • DEX Innovation Centre.
Detalji projekta:

Broj projekta: 543
Početka projekta: 01.07.2020
Završetak projekta: 31.12.2022
Ukupni budžet projekta: 2.192.546,66 Euro
Financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 1.739.970,00 EuroProjektni tim Lučke uprave Dubrovnik:

Voditelj projekta i financija projekta: Blaž Pezo
Voditelj pravnih poslova, nabave i marketinga: Cvija Oberan Borojević
Tehnički i tematski stručnjak: 

Projekt je transnacionalne suradnje financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država Dunavske regije tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.
Cilj DANOVA projekta je poboljšati pristupačnost zračnih luka, luka, željezničkih i autobusnih stanica slijepim i slabovidnim osobama razvijanjem niza novih usluga i kompetencija kako bi im se omogućio puni pristup svim informacijama i uslugama prijevoza.

 

DANOVA: Inovativneusluge prijevoza za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji