Lučka uprava Dubrovnik instalirala je ECO mjernu stanicu, s ciljem praćenja kvalitete zraka, relativne vlažnosti, atmosferskog zraka, temperature zraka, koncentracije dušikovog oksida i monoksida, sumpor dioksida, ugljikov monoksida, UV indeksa sa prikazom rezultata na zaslonu i atmosferskih prilika u luci.  Uređaj je postavljen početkom 2019. godine na lučkom području Lučke uprave Dubrovnik, od strane Hrvatskog Telekoma d.d. te su rezultati za sada vidljivi na integriranom informacijskom i komunikacijskom sustavu koji se nalazi u objektu Našička/ Terminalu za homeport operacije. 
U planu je vidljivost podataka na mrežnoj stranici Lučke uprave Dubrovnik, gdje će se moći vidjeti pokazatelji trenutnog stanja te dugoročno pratiti kvaliteta zraka u luci, s obzirom na sve veću primjenu i kontrolu ekoloških standarda.  Očuvanje kvalitete okoline, uz racionalno korištenje prirodnih resursa, predstavlja jedan od najaktualnijih problema daljnjeg tehnološko, odnosno gospodarskog razvitka zemlje. Glavni ciljevi mogu se kvalificirati kao sprječavanje onečišćenja mora, priobalja te zaštićeniji boravak građana i posjetitelja.  Zaštitu morskog okoliša treba obuhvatiti i provoditi shodno preporukama MEPC-a i STCW konvencije uz ugradnju propisanih i od vlasti odobrenih uređaja i opreme te izgradnju prihvatnih uređaja na kopnu, nadzor i kontrolu. 
Lučka uprava Dubrovnik uskladila je svoje pravilnike i planove sa svim propisima vezanih za ekološke standarde i norme te je u korak s vodećim zemljama svijeta po pitanju mjera i načela o zaštiti okoliša.

Arhiva