Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

 

Izjava o pristupačnosti

Lučka uprava Dubrovnik nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Lučke uprave Dubrovnik koje se nalazi na adresi https://www.portdubrovnik.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Lučke uprave Dubrovnik https://www.portdubrovnik.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  •  Datoteke. Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem.
  • Glavni strukturalni elementi iz HTML5 standarda (header, footer, nav, section, article, aside). Koriste se strukturalni elementi kao što su header i footer, ali bi trebalo pojedine div elemente zamijeniti sa section elementima.
  • Alt atribut. Slike ne sadrže prikadan tekstualni naziv na hrvatskom jeziku. Potrebno je postojeće tekstualne nazive (alt atribut) zamijeniti prikladnim opisima na hrvatskom jeziku.
  • Poveznice. Poveznice nisu podcrtane, te je preporuka koristiti dodatne oznake poput podcrtavanja.
  • Lučka uprava Dubrovnik radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. ožujka 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Lučke uprave Dubrovnik.

Izjava je zadnji put preispitana 22. ožujka 2021. Lučka uprava Dubrovnik redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Lučku upravu Dubrovnik.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Lučke uprave Dubrovnik korisnici mogu uputiti na:
Adresa: Obala Pape Ivana Pavla II, br.1, 20 000 Dubrovnik
Tel: +385 20 313 333
E mail: dpa.kristina@portdubrovnik.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr