UNUTARNJI USTROJ LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

Odnos s trećim stranama

Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama su transparentnost, ažurnost u informacijama (javno izvješćivanje i objavljivanje), profesionalna osposobljenost i nezavisnost, povjerljivost, nepristranost, pošteno poslovanje.

Osnovne organizacijske vrijednosti

Osnovne organizacijske vrijednosti su profesionalnost, stručnost, objektivnost, neovisnost i poštenje u radu, uvažavanje ljudskih prava i zaštita okoliša te sukladnost u radu sa svim nadležnim zakonima, pravilima i odredbama.

Vizija

Područje luke Dubrovnik, kojim upravlja ova ustanova, karakterizira izniman gospodarski potencijal, te je od strateške važnosti i interesa za cijelu regiju. 

S ciljem prikladne valorizacije lučkog područja, u smislu postizanja što većih pozitivnih društveno – gospodarskih efekata, Lučka uprava pokrenula je opsežni projekt razvoja i modernizacije putničke luke Dubrovnik, čiji je krajnji cilj putnička luka, prilagođena najvišim suvremenim standardima, kako u pogledu sadržaja i kvalitete usluga, tako i u smislu ustroja sofisticiranog lučkog sistema.

Misija

Misija ove ustanove je stvaranje maksimalnih pozitivnih efekata na temelju resursa kojima raspolaže, a koji su u funkciji javnog dobra. 

Ovo podrazumijeva osmišljavanje i primjenu prikladnih mehanizama upravljanja, kako bi se stvorili optimalni uvjeti za poslovanje, kao i postizanje konkurentnog paketa usluga, kontrolirane kombinacije cijene i kvalitete.
    

CILJEVI KVALITETE LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

Prepoznati zahtjeve, potrebe i očekivanja kupca kroz otvorenu komunikaciju, praćenje zadovoljstva i stavova korisnika
Formirati smjernice razvoja luke kompatibilne sa smjernicama razvoja lokalne i regionalne razine
Razvijanje efikasnog informacijskog sustava za podršku poslovanju koji podržava dokumentirane radne procedure
Uspostavljanje dugoročnih poslovnih odnosa na nacionalnoj i međunarodnoj razini
Unaprijediti poslovanje dizajniranjem dinamične, fleksibilne i efikasne poslovne organizacije, te kontinuiranom edukacijom i usavršavanjem djelatnika
Implementacija cjenovne politike u skladu sa ciljevima održivog razvoja
Sudjelovanje u upravljanju kruz destinacijom