VLASNIK

Republika Hrvatska 100%
Ministatstvo mora,prometa i infrastrukture

UPRAVNO VIJEĆE

Kristijan Pavić - Predsjednik Upravnog vijeća
Ana-Marija Batinović - Član Upravnog vijeća
Baldo Tomašević - Član Upravnog vijeća
Marko Potrebica - Član Upravnog vijeća
Željko Raguž - Član Upravnog vijeća
Jelka Musladin - Član Upravnog vijeća
Cvijeto Cvjetković - Član Upravnog vijeća
Nada Medović - Član Upravnog vijeća

RAVNATELJ LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

Blaž Pezo