PREDMET POSLOVANJA

Djelatnost lučke uprave je (prema zakonu):


 • Briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
 • Gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
 • Stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
 • Osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
 • Osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
 • Usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
 • Donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
 • Drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Funkcije unutar poslovnog procesa :

 • upravljanje korištenjem pomorskog dobra u gospodarske svrhe / radom koncesionara,
 • upravljanje ponašanjem korisnika lučkog područja – red u luci,
 • upravljanje održavanjem i razvojem lučke podgradnje
 • upravljanje održavanjem i razvojem lučke nadgranje