PODACI O PLOVILIMA KOJIMA KONCESIONAR OBAVLJA DJELATNOST "IZLETNIČKI PROGRAM I TRANSFER" NA PODRUČJU LUKE DUBROVNIK
Voditelj službe kontrolinga
Kristina Laptalo
T: +385 20 313 331
F: +38520 418 551
e-mail: dpa.kristina@portdubrovnik.hr
NAJAVA DOLASKA BRODA U LUKU
Voditelj službe marketinga - prodaja
Katarina Varez
T: +385 20 313 393
F: +38520 418 551
e-mail: dpa.booking@portdubrovnik.hr

OTKAZ REZERVACIJE
Voditelj službe marketinga - prodaja
Katarina Varez
T: +385 20 313 393
F: +38520 418 551
e-mail: dpa.booking@portdubrovnik.hr

IZVJEŠTAJ O BORAVKU BRODA NA KRUŽNOM PUTOVANJU U LUCI DUBROVNIK
Voditelj službe marketinga - prodaja
Katarina Varez
T: +385 20 313 393
F: +38520 418 551
e-mail: dpa.booking@portdubrovnik.hr