PREDMET POSLOVANJA

Djelatnost lučke uprave je (prema zakonu):

 1. Briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
 2. Gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
 3. Stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
 4. Osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
 5. Osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
 6. Usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
 7. Donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
 8. Drugi poslovi utvrđeni zakonom.


Funkcije unutar poslovnog procesa :
 • upravljanje korištenjem pomorskog dobra u gospodarske svrhe / radom koncesionara,
 • upravljanje ponašanjem korisnika lučkog područja – red u luci,
 • upravljanje održavanjem i razvojem lučke podgradnje
 • upravljanje održavanjem i razvojem lučke nadgranje,