"TEN ECOPORT Transnational ENhancement of ECOPORT8 network"                 
JUGOISTOČNA EUROPA Program prekogranične suradnje
PRIORITETNA OS 2: Zaštita i poboljšanje okoliša
PODRUČJE DJELOVANJA 2.2: Poboljšati zaštitu okoliša i prevenciju rizika od onečišćenja

Partneri projekta:

Polytechnic of Bari (Lead Partner)
Levante Port Authority
UNIVERSUS CSEI – Training and Innovation University Consortium
Technological Educational Institute of Epirus - Laboratory of Knowledge & Intelligent Computing
Igoumenitsa Port Authority S.A.
Patras Port Authority S.A.
National Institute of Meteorology and Hydrology - Bulgarian Academy of Sciences
Bulgarian Ports Infrastructure Company
National Institute of Marine Geology and GeoEcology
Romanian Naval Authority
Institute of Marine Biology - University of Montenegro
Port of Bar Holding Company
Dubrovnik Port Authority
Polytechnic University of Tirana
Durres Port Authority

Ciljevi:

Dugoročni ciljevi TEN ECOPORT projekta su:
- poboljšati prekogranično i transeuropsko partnerstvo među lukama jugoistočne Europe razvijajući suradnju i uspješne odnose između svih dionika (npr. lučke uprave, lokalne institucije, lokalne vlasti, poduzeća, vanjski operatori i građani uključenih zemalja), kako bi se potakla integrirana politika zaštite okoliša i razvoj koridora transeuropske prometne mreže;
- razviti i implementirati inteligentno upravljanje zaštitom okoliša u lukama i informacijskim sustavima koristeći integrirane tehnologije za zaštitu od ekoloških rizika s ciljem smanjenja negativnih utjecaja na zdravlje ljudi, biološku raznolikost i ostale aspekte zaštite okoliša.

Ukupni projektni proračun iznosi 2.284.282,00 €

Website: www.tenecoport.eu