Prvenstveni koncesionar Lučke uprave Dubrovnik

Luka Dubrovnik d.d.
Obala pape Ivana Pavla II, 1
20 000 Dubrovnik
T: +385 20 313 511
F: +385 20 313 522
e-mail: info@lukadubrovnik.hr

 
Pružanje usluga na lučkom području:
  • Privez/Odvez
  • Opskrba električnom energijom
  • Opskrba vodom
  • Usluga odvoza krutog i tekućeg otpada
  • Odvoz i zbrinjavanje otpadnih ulja i ostalog otpada
  • Uporaba tehničkih sredstava
  • Upotreba radne snage
  • Manipulacija prtljagom
Prema tarifi Lučke uprave Dubrovnik ("Tarifa Lučkih Naknada")