UTJECAJ TURISTA S BRODOVA NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA DUBROVNIKA
STUDIJA SIGURNOSTI PLOVIDBE I OPTEREĆENJA PLOVNOG PUTA U GRUŠKOM ZALJEVU TE SIMULACIJA SIGURNOSNIH UVJETA SUKLADNO PLANOVIMA RAZVOJA I IZGRADNJE NOVIH SADRŽAJA U ZALJEVU
MJERE MARITIMNE SIGURNOSTI TIJEKOM MANEVRIRANJA I BORAVKA PUTNIČKIH I RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA U LUCI GRUŽ
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRUŠKOG AKVATORIJA - ELABORAT SIGURNOST PLOVIDBE U GRUŠKOM AKVATORIJU