Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Održana završna prezentacija studije Batahovina II

29. veljače, 2016. godine održana je završna prezentacija studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi Batahovina II. Prezentacijom uspješno je završen projekt financiran od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 85% bespovratnih sredstava. 
Studiju su izradili konzultanti, odnosno zajednica ponuditelja Trames Consultants d.o.o. i Ramboll Denmark A/S, te će ona biti dio dokumentacije za budući projekt izgradnje Batahovine koji će se aplicirati prema infrastrukturnim fondovima Europske unije.

NAZIV PROJEKTA:
Studija izvodivosti s analizom troškova i koristi projekta – BATAHOVINA II

NARUČITELJ:
Lučka uprava Dubrovnik

KONZULTANT:
Zajednica ponuditelja:
TRAMES CONSULTANTS d.o.o. i
RMBOLL DENMARK A/S

VRIJEDNOST:
1.706.700,00 kn

O PROJEKTU:

Južni dio Republike Hrvatske karakterizira usko kopneno područje odvojeno od matičnog teritorija bosansko-hercegovačkim koridorom te obala koju karakterizira arhipelag s brojnim otocima. Zbog ovakvog geografskog položaja, efikasni i moderni pomorski prijevoz je iznimno važan za osiguranje prometne dostupnosti, kako za putnike, tako i za terete.

Luka Dubrovnik, smještena u Gruškom zaljevu i na ulazu u zaljev Rijeke dubrovačke, važno je prometno čvorište lokalnog, regionalnog i međunarodnog pomorskog putničkog prometnog južnog Jadrana. Po broju uplovljavanja najznačajniji je promet linijskih putničkih plovila, dok je u ukupnom broju putnika dominantan segment nautičkog turizma, poglavito putnika s brodova na kružnim putovanjima.

U periodu 2004. – 2011. Lučka uprava Dubrovnik je izvršila projekt izgradnje i modernizacije operativne obale koji je stvorio preduvjet za povećanje kruzing turizma u Dubrovniku. Projekt Batahovina II je logični nastavak izgradnje i modernizacije operativne obale luke Dubrovnik. Predmet projekta je, osim nove operativne obale u obuhvatu zahvata, i uklanjanje/rušenje svih postojećih objekata/konstrukcija u obuhvatu, te formiranje novog zaobalnog platoa u funkciji luke.

Prema Urbanističkom planu uređenja, osnovna namjena trajektne luke za međunarodni promet IS1-1 na području Batahovine je: 
luka za trajektni i brodski promet s operativnim površinama za ukrcaj i iskrcaj, 
manipulativne površine za osobna i opskrbna vozila, 
montažne konstrukcije za garaže, 
biljetarnica i ostali potrebni sadržaji luke. 

Prateći sadržaji luke su: 
ugostiteljski sadržaji, 
trgovački i poslovni sadržaji (agencije, banke i sl.), 
komunalni objekti i uređaji. 

Osim sadržaja definiranih UPU-om rajon IS1-1 služio bi za: 
povremeni vez manjih brodova na kružnim putovanjima kada za njih ne bi bilo mjesta u rajo-ne IS1-2, 
vez brodova na višednevnim kružnim putovanjima Jadranom (motorni jedrenjaci), 
vez brodova na dnevnim izletima, 
privezište za jahte. 

Projekt razvoja operativne obale Luke Dubrovnik jedan je od najvažnijih projekata ulaganja u infrastrukturu u široj dubrovačkoj regiji. U društveno-ekonomskom smislu razvojem luke smanjit će se zagušenost pomorskog područja, spriječiti preusmjeravanje prometa i poboljšati kvaliteta usluga za korisnike i plovila. 

Izgradnja operativne obale luke nije održiva u isključivo komercijalnom i financijskom smislu, ali zahvaljujući financiranju EU-a osigurat će se zadovoljavajuća ekonomska i socijalna profitabilnost ulaganja. Očekuje se promocija ekonomskog rasta i otvaranja radnih mjesta i potpora daljnjoj koheziji s EU-om i ostatkom Hrvatske.

Opći cilj projekta je podrška domaćem i međunarodnom turizmu i ekonomskom razvoju Dubrovnika i elafitskog otočja, povezanog s Dubrovnikom trajektima i brodskim linijama. Cilj projekta je osigurati dugoročni razvoj luke Dubrovnik te postaviti temelje za izgradnju novih terminalnih objekata na projektnom području u okviru mogućnosti koje pružaju važeći prostorni planovi.

Operativni ciljevi projekta su utvrđeni kako slijedi:
Osigurati maksimalni kapacitet za vez plovila te osigurati fleksibilnu upotrebu vezova za trajekte, brodove, jahte i druga plovila,
Premjestiti trajektni promet na područje Batahovine,
Poboljšati organizaciju i učinkovitost prostora i osoblja,
Povećati sigurnost putnika, trajekata i brodova za vrijeme vezivanja u luci,
Poboljšati prometnu sigurnost i osigurati adekvatan kapacitet lučkog područja za putnike,
Osigurati kapacitete za primjenu kontrola EU granica (Schengen).

Jedan od bitnih ciljeva Studije je proširenje i unapređenje usluge svim potencijalnim korisnicima luke kao i vrjednovanje mogućeg poboljšanje pomorskih veza gravitirajućeg otočkog stanovništva i održivosti otoka.

Provođenjem aktivnosti izrade studije izvodivosti stvara se kvalitetna stručna i tehnička osnova za izradu projekta izgradnje najpovoljnijeg rješenja gradnje obalne podgradnje projekta Batahovina II. Pri tom su uzeta u obzir ne samo ekonomska i financijska mjerila, nego i društvena mjerila u smislu unapređenje kvalitete života stanovništva na području Gruža, Dubrovnika i Elafitskog otočja, zaštite okoliša, doprinosa kulturnoj i povijesnoj valorizaciji Gruškog zaljeva te unapređenja prometnih rješenja sagledavajući razvojne i prostorne planove Grada Dubrovnika. 

Glavni korisnici projekta će biti lokalni korisnici usluga luke, turisti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, lokalna poduzeća, putničke agencije, Lučka uprava Dubrovnik i Luka Dubrovnik. Općenito, Dubrovnik i elafitsko otočje suočit će se sa znatno boljim ekonomskim uvjetima, te u cjelini s boljom socijalnom i ekonomskom kohezijom i boljom povezanošću.
01.03.2016.Ostale vijesti

PRVI DOLAZAK BRODA NORWEGIAN STAR U LUKU DUBROVNIK - GRUŽ

U petak, 14. travnja 2017. godine u luku Dubrovnik-Gruž, po prvi put je uplovio brod Norwegian Star, kruzer klase Dawn kojim upravlja Norwegian Cruise Line. Brod je duljine...

VIKING SKY

Dana 31. ožujka 2017. godine u dubrovačku luku uplovio je kruzer Viking Sky koji po prvi put krstari morima Mediterana. Dug je 228 i širok 29 metara. Kruzeri iste kompanije...

SEATRADE CRUISE GLOBAL

Priznanja Dubrovniku kao najboljem cruise odredištu u Europi Na najvećem svjetskom sajmu za kružna putovanja „Seatrade Cruise Global „ koji se održao u SAD-u, od...

Dubrovnik - najbolja luka / destinacija na Mediteranu u 2016. godini

Na jubilarnoj desetoj po redu održanoj dodjeli nagrada "CRUISE EXCELLENCE AWARDS 2017 Premios Excellence en el Sector Cruceros" u Auditorium El Batel u Cartageni u Španjolskoj...

DAN POMORACA I BRODARACA U ŠIBENIKU

Održana svečana proslava Dana pomoraca i brodaraca u Šibeniku 6. prosinca, 2016. godine

SEVEN SEAS EXPLORER

Potpuno novi luksuzni brod na kružnom putovanju, „Seven Seas Explorer“ kompanije „Regent Cruises“, uplovio je 23. Listopada 2016. godine po prvi put u luku Dubrovnik...

ODRŽANA OPĆA VJEŽBA SIGURNOSNE ZAŠTITE U LUCI DUBROVNIK

U cilju pouzdane primjene Plana sigurnosne zaštite luke Dubrovnik, dana 29. listopada 2016. godine, u luci Dubrovnik-Gruž na vezu br. 11 održana je Opća vježba sigurnosti...

HRVATSKI DANI SIGURNOSTI

Na Hrvatskim danima sigurnosti desetoj konferenciji hrvatskih menadžera sigurnosti održanoj u Opatiji 12-14. listopada 2016. godine sudjelovao je gosp. Dario Barbarić...

Dolazak milijunte putnice u Luku Dubrovnik - Gruž

Ove godine Luka Gruž je dan ranije nego prošle godine dočekala svog milijuntog putnika. Gospođica Vesna Riđilović, koja svakodnevno već 15 godina putuje s Lopuda „...

DOBRODOŠAO RHAPSODY OF THE SEAS

DOBRODOŠAO CARNIVAL VISTA

Posjet veleposlanice Kraljevine Tajlanda Nj.E. Kanthong Unakul Lučkoj upravi Dubrovnik

U petak 15. travnja 2016. godine, Ravnatelj Lučke uprave Dubrovnik, dr.sc. Antun Asić, kap. u službeni posjet Lučkoj upravi Dubrovnik primio je veleposlanicu Kraljevine...

AIDAbella

Današnje uplovljenje AIDAbella u grušku luku, dobra je prigoda pozdraviti još jedan brod u njegovoj prvoj posjeti našemu Gradu. Izgrađen je u njemačkom Papenburgu po...

M/S KONINGSDAM

Talijanski brodograditelj Fincantieri isporučio je početkom travnja 2016. iz svog brodogradilišta Marghera najnoviji brod kompanije Holland America Line, m/s Koningsdam...

VIKING SEA

Prošle godine u isto vrijeme zaželjeli smo dobrodošlicu Viking Staru, a 10.04.2016. u grušku luku uplovio je njegov brod blizanac Viking Sea, novogradnja kompanije „...

Prezentacija studije Batahovina II

Prezentacija studije Batahovina II

Kristijan Pavić- Predsjednik MedCruise udruženja

Pomoćnik ravnatelja Lučke uprave Dubrovnik gosp. Kristijan Pavić preuzeo je dužnost predsjednika MedCruise udruženja.

POTPISIVANJE PREDUGOVORA O KONCESIJI ZA GRADNJU I KORIŠTENJE PUTNIČKOG TERMINALA GRUŽ

Danas su u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, ravnatelj Lučke Uprave Dubrovnik dr. sc. Antun Asić, kap. i predsjednik Uprave Dubrovnik Internationa Cruise...

"NOVI HORIZONT"

U sklopu projekta „Grad kandidat: Razotkrivanje“ akademski slikar, grafičar, ilustrator i street artist Miron Milić napravio je mural “Novi horizont” u Luci Gru...